Kronikker

Klummer

Reportager

Anmeldelser og Debat

FIRE ARGUMENTER IMOD DØDSTRAF


(13. marts 1998)

Et indlæg imod dødstraf, skrevet af Hjalte Tin i anledning af udsendelsen af et frimærke med den henrettede morder Karla F. Tucker's portræt. Frimærket blev præsenteret i ugens løb synkront på Christiansborg og i Houston, Texas, af en gruppe danske kunstnere, bla. skuespiller Erich Brandt Eriksen, filminstruktør Nils Vest og forfatter Hjalte Tin, der til anledningen kalder sig “Living Artists”.

FIRE ARGUMENTER IMOD DØDSTRAF
Karla Tuckers henrettelse bragte igen dødstraffen frem på første række, selv i Danmark, et land uden dødstraf. Jeg udtaler mig som borger i Danmark, men også i verden, og ikke som ekspert på dødstraf, etik eller kriminalforsorg. Konfronteret med Karla Tuckers henrettelse har jeg igen måttet tage stilling til det faktum at stater mange steder på kloden dræber sine egne borgere. Vi har taget initiativ til denne kampagne fordi alle liv er enestående og enhver dødsdom strider mod de fundamentale etiske normer vi mener at vores samfund bør bygge på. Dødstraffen rejser eksistentielle problemer for de myrdedes efterladte, for morderen, for USA og for enhver borger i verden.

FOR DET FØRSTE strider dødstraf mod det fundamentale kristne princip om tilgivelse, og rejser hævnens problem for de efterladte. Lad os sige at din datter er blevet myrdet. Morderen er blevet fanget og nu tilbyder dødstraffen dig muligheden for hævn. Ved Karla Tuckers henrettelse sad faderen til den kvinde Tucker have myrdet bag en glasrude i fængslet og overværede Tuckers død. I Saudi Arabien kan en far selv svinge sværdet og hugge hovedet af sin datters morder, men han kan også tilgive og lade morderen gå. Mange mennesker forsvarer dødstraffen fordi den er hævn, retfærdig hævn over den der har skændet familiens ære. En tand for en tand, et øje for et øje, et liv for et liv. Tilgivelse er ikke et ord hævneren forstår. Denne oldgamle patriarkalske logik blev nedfældet i hellige testamenter. Men allerede for totusind år siden tog Jesus det første skridt væk fra hævnen. Idag hører denne patriarkalske hævn ikke hjemme i vores samfund. Staten bør ikke optræde i rollen som hævnende patriark.

FOR DET ANDET strider dødstraf mod de liberale principer om personligt ansvar, udvikling og forandring. Det er i allerhøjeste grad et problem for morderen. Lad os sige at du har myrdet en pige. Du er blevet fanget og dømt til døden. Dødstraffen afviser at du nogensinde kan forandre dig til et nyt menneske og igen blive en del af samfundet. Det er en form for determinisme som står helt i modsætning til vores liberale kultur der hylder personlig, social og historisk udvikling. Desuden kan staten tage fejl og henrette uskyldige; måske var det slet ikke dig der var morderen. Dødstraffen afviser muligheden for et personligt valg om at sone og forsøge en personlig udvikling. Dødstraffen er absolut, den erklærer at en synder aldrig kan blive tilgivet og at et menneske aldrig kan forandre sig. Dødstraf giver kun een chance i livet.

FOR DET TREDJE strider dødstraf mod enhver indsigt i hvordan man forebygger mord. Det er et problem for et voldeligt samfund som USA med 20.000 mord om året. Den amerikanske frihed blev udråbt som friheden til at forsvare sig med våben. Ethvert barn har lært at problemer mellem mennesker løses ved at dræbe. Denne grusomme forenkling og brutalisering gør dræberen på gaden og bødlen i fængslet til to alen af et stykke; ingen af dem respekterer retten til liv, frihed og personlig sikkerhed. Ingen har da heller været i stand til at vise at dødstraf forebygger mord.

FOR DET FJERDE strider dødstraf fundamentalt mod menneske-rettighederne. Derfor er det et alvorligt problem for verdenssamfundet at verdens stærkeste magt og selvudnævnte vogter af menneskerettighederne henretter på linje med Saudi Arabien, Iran og Kina. Når USA henretter sine borgere og samtidig angriber andre lande for brud på mennskerettighederne taler det med to tunger. USA kan ikke gå ind for FNs Menneskerettighedserklæring, der siger at ‘Enhver har ret til liv, frihed og personlig sikkerhed’ og samtidig handle i modstrid med menneskerettighederne. USAs brug af dødstraf umuliggør USAs moralske lederskab og vanskeliggør kampen mod dødstraf i alle andre lande. Derfor har vi, tre tilfældige borgere fra Danmark, taget dette initiativ mod dødstraffen: et frimærke med Karla F. Tucker, en dobbeltmorder fra Texas, henrettet i Amerikas Forenede Stater 3. februar 1998.