Kronikker

Klummer

Reportager

Anmeldelser og Debat

DANSK INNOVATION

Tintrommen


(Information, 20. november 2004)

Regeringen soler sig i opmærksomheden fra Bill Gates - og gør det stik modsatte af hans anbefalinger om et åbent samfund. Den ignorerer, at lukkede lande altid har været tillbagestående.

I biografen ”Imperial” får Bill Gates larmende bifald på et råd til Danmark om at åbne sine grænser. Fem danske ministre lytter på første række, men de har allerede vendt tommelen nedad. Den regering de er medlemmer af har vedtaget en finanslov der indebærer det modsatte af Bill Gates’ råd. I et interview ovenpå præsident Bush’ valgsejr sagde Zygmunt Bauman til Information: ”Den amerikanske nation har ingen lige i militær magt, men folk er ikke desto mindre usikre på sig selv fordi intet job, ingen livsudsigt, ingen besiddelse og intet menneskeligt engagement føles sikkert mere... Den form for usikkerhed, der plager det amerikanske folk skelner ikke mellem rige og fattige, for den rammer spredt både forkælede og udsatte. Derfor appellerer Bush’ tale til alle ører,” I Danmark har den samme dybe angst spredt sig og gjort det muligt for Dansk Folkeparti at sætte sit store, klamme fodaftryk på finansloven. Velfærden gør os ikke længere sikre på trods af at vi har fornøjelsen af at bo i det sjette rigeste land i verden.

Anders Knutsen, formand for den af regeringen nedsatte ”Tænketanken Fremtidens Vækst”, som havde arrangeret seancen med Bill Gates, er høflig og prøver med et smil at anbefale en politik som i sin essens går stik imod det den danske regering gennemfører. Tænketanken argumenterer at fremtidig velfærd vil kræve ubetinget åbenhed overfor omverden og superuddannelse af en innovativ elite der kan sikre Danmarks position i den globale konkurrence.

Global åbenhed: Demografien fortæller i sit tydelige sprog at vi om tyve år vil være en befolkning med færre erhvervsaktive og flere ældre. Der er kun én variabel i billedet af fremtiden, indvandringen. Vi kan selv arbejde hårdere, men kun hvis vi får flere fremmede til landet kan vi alt andet lige opretholde vores rigdom. Konkurrence i en globaliseret verden handler ikke kun om at sælge varer, men også om at tiltrække dem der gør det muligt at udtænke og producere det vi skal sælge.

Alle rige lande konkurrerer om dygtige indvandrere der kan bevare velstanden. Lukkede lande har altid været tilbageståënde, advarer nationaløkonom Nina Smith. Spanien åbner for en million indvandrere. Den socialistiske regering vil give opholds- og arbejdstilladelse til omkring en million papirløse immigranter, som opholder sig illegalt i Spanien. Der er brug for deres arbejdskraft. I Norge foreslår Thomas Hylland Eriksen at landet åbner grænserne for 1,5 millioner indvandrere frem til år 2050. Også Norge har brug for indvandring for at bevare velfærden. Forskning i lande som USA viser at alle tjener på indvandring. Modtagerlandet, indvandrerne og deres familier, og samfundene de kommer fra.

I Danmark går tendensen i den forkerte retning. Aldrig har så mange udlændinge forladt Danmark som nu. Sidste års udvandring af højtuddannede repræsenterer en tabt samfundsinvestering på 50 milliarder kroner. Mange flytter fordi de ikke længere føler sig velkomne. Regeringens stramninger på udlændingeområdet har forpestet stemningen selv for medborgere der er født i landet, men stadig omtales som ”fremmede”. Regeringens politik gør det vanskeligere at tiltrække højtuddannede udlændinge til Danmark. Udvandrere vælger selvfølgelig at bosætte sig i et land hvor deres børn ikke skal føle sig diskriminerede. Selv den danske eksport lider ifølge Lars Kolind under at Danmarks anseelse som et åbent og tolerant land i disse år smuldrer. Regeringen forsøger at trække befolkningen ind bag Fort Danmarks hyggelige mure.

Superuddannelse af en elite: Kaospiloterne i Århus er en eliteuddannelse af den type Knutsen efterspørger. Det er en kort generalistuddannelse, og de færdige Kaospiloter får arbejde i et omfang universitetskandidater kun kan drømme om. Indenfor feltet innovation, kreativitet, iværksætteri, tværfaglighed og fleksibilitet er Kaospiloterne med helt fremme internationalt, hvad flere evalueringer dokumenterer. For andet år i træk har Dansk Folkeparti nu slettet Kaospiloterne fra finansloven. Partiet har ikke et eneste sekund lagt skjul på at de stopper statsstøtten af politiske grunde. De har ligefrem brystet sig af at de ikke behøver et eneste fagligt, sagligt argument. Louise Frevert udtalte til Politiken da partiet første gang stoppede støtten: ”Det er jo en politisk beslutning. Er det svært at forstå for folk? Lad os kalde en spade for en spade. Kaospiloterne er ikke et borgerligt projekt. Vi bryder os ikke om alle mulige flippede foranstaltninger. Hvis det er sådan et fantastisk projekt, som erhvervslivet siger, så kan de jo støtte det.” Besparelsen er økonomisk ubetydelig, fem millioner kroner om året, hvad der kun gør den politiske demonstration endnu mere deprimerende: Innovation er måske godt i udlandet men herhjemme klarer vi os med snæversyn og gammeldags uddannelser. Louise Frevert marcherer, for hun har politisk magt og bruger den. Men det er jo ikke rigtigt. Louise Frevert og Dansk Folkeparti har ikke noget flertal. Det er Venstre og de Konservative der lavede en lille studehandel og gentog den i år.

Regeringen savner troværdighed. Det er fint at invitere verdens rigeste mand til København, og sole sig i store ord om elite og fleksibilitet, men det er spil for galleriet, når den samme regering samtidig vedtager en finanslov der giver mindre til forskning end hvad vi hvert år giver i ulandshjælp, lukker Danmark endnu mere for omverden og igen smækker kassen i for en uddannelse der er blevet et termometer for graden af nytænkning. Regeringen har valgt at føre en kortsigtet politik på den angst Bauman taler om. De tilbyder danskerne kolde, mugne pladser i fortet, forskansede mod en truende omverden. Nu er det snart vælgernes tur til at vælge mellem fort eller fremtid.