Kronikker

Klummer

Reportager

Anmeldelser og Debat

CYPERN

Tintrommen


(Information, 28. februar 2004)

Gennembruddet i forhandlingerne mellem græske og tyrkiske cyprioter kan blive startskuddet til EU's næste store projekt.

Cyperen: endelig en rigtig god nyhed fra Middelhavet, fra vores nye Europa partner og fra vores kommende politiske frontier Mellemøsten!
Nyheden om et gennembrud i forhandlingerne mellem de græske og tyrkiske cyprioter i FN-hovedkvarteret bør få enorme konsekvenser for Europa som politisk fællesskab, for Europas opfattelse af sig selv som kulturelt fællesskab, for forholdet mellem kristne og muslimer i almindelighed og for den globale kamp mod terror.

En aftale på Cyperen giver Tyrkiet en berettiget forventning om en dato for optagelsesforhandlinger med EU og den styrker håbet i Tyrkiet om en pro-europæisk udvikling. Cyperen er beviset på at Tayyip Erdogan har reduceret militærets konservative, paranoide indflydelse i Tyrkiet, og det lover godt for en løsning af landets enorme kurdiske problem. Et Tyrkiet der ikke paranoidt frygter kurdisk løsrivelse, men tvært imod kan give kurderne et fremtidshåb som EU-borgere vil fjerne den sidste støtte til væbnet kurdisk kamp og give EU en direkte indflydelse i Irak. En betydningsfuld gæst hos Erdogan i denne uge var Amnesty Internationals generalsekretær Irena Khan der noterede at Tyrkiet har gjort vigtige fremskridt med menneskerettighederne selvom der stadig er grove mangler. Et sådant besøg var utænkeligt før Erdogans reformer.

Joscka Fischers vision om en demokratiseringsproces for hele Middelhavsområdet som han præsenterede i München forleden er utænkelig uden Tyrkiet på vej ind i EU. Tyrkiets optagelse i EU er det største og mest løfterige eksperiment i en fredelig og konstruktiv tilnærmelse mellem det gamle Europa og det ældgamle! østromerske, bysantinske Europa, mellem moderne islamiske og moderne kristne befolkninger, mellem en sekulær tyrkisk stat og et sekulært EU. 1990'ernes store EU projekt var østudvidelsen. De næste ti års store EU projekt bliver Middelhavet. Og her er Tyrkiet helt centralt i kraft af sin størrelse, sin geografiske placering, og først og fremmest fordi landet vil åbne Europa op for den reelt eksisterende islamiske verden og ikke lade Europa lukke sig om en tilbageskuende national kirkelighed, som visse strømninger i europæisk politik advokerer. Tyrkiet bliver Europas port til Mellemøsten og leverer muligheden for at gøre noget virkningsfuldt ved årsagerne til den islamiske terrorisme.

Jeg vil vove den forudsigelse at hvis cyprioterne 21 april siger ja til en genforening af deres ø sætter de gang i en historisk proces der vil blive Middelhavets og Mellemøstens svar på Berlinmurens fald. På samme måde som Berlinmurens fald i 1989 satte gang i en proces der nu femten år senere kulminerer med den historiske udvidelse af EU med otte østeuropæiske lande, hvoraf de seks end ikke eksisterede som selvstændige lande i i 1989! så kan genforeningen af det delte Cyperen sætte gang i en historisk procres som åbner op for en udvidelse af EU rundt om Middelhavet. Bolden er ikke i mål endnu, men den er sparket meget langt frem på banen. Og hvem ved hvilke lande der eksisterer i denne del af verden om femten år?