Kronikker

Klummer

Reportager

Anmeldelser og Debat

AFGHANISTAN

Tintrommen


(Information, 10. juli 2004)

Fogh-regeringen støtter vores atlantiske allieredes terrorkrig, selv om den undergraver Kabulregeringens autoritet. Det er fint at vores regering går ind for demokrati og fred i Afghanistan, men hvad er det værd?

USA spiller et ødelæggende dobbeltspil i Afghanistan. Amin Farhang, Kabulregeringens minister for genopbygning anklager USAs anti-terror koalition for at støtte lokale krigsherrer og dermed svække regeringen i Kabul. CIA financierer ifølge den pakistanske forfatter Ahmed Rashid flere af krigsherrernes militser som led i bekæmpelsen af Taliban og al-Qaida. Pakistan tillader i praksis talebanerne at operere fra pakistansk territorium. Officielt står USA bag Hamid Karzai, men reelt underminerer den mørkelagte antiterrorkrig freden, genopbygningen og demokratiet i Afghanistan.

Danmark støtter USAs fortsatte krig i den sydlige del af Afghanistan selvom den underminerer den NATO-ledede ISAF-sikkerhedsstyrke i Kabul. De 6.500 soldater anvendes kun indenfor Kabul hvoraf mange står vagt ved vestlige ambassader. ISAF holdes ude af de områder i Afghanisstan hvor USA fører krig. Det danske forsvars hemmelighedsfuldhed om de aktioner man har deltaget i (og deltager i?) sammen med amerikanske og andre specialstyrker i terrorkrigen får den åbne, fredsbevarende del af regeringens Afghanistanpolitik til at fremstå som usammenhængende, pæne ord.

På det nyligt afholdte NATO-møde i Istanbul besluttede alliancen at øge ISAF fra 6.500 til 10.000 mand. Alle talte om hvor vigtigt det er at afghanerne får mulighed for at vælge en regering ved et demokratisk valg, men de ekstra soldater der måtte komme inden valget vil blive udstationeret i de rolige områder af landet. Danmark, der i øjeblikket har 70 soldater i Afghanistan, vil udstationere 30-40 mand mere samt et Hercules transportfly, men først i januar 2005, et halvt år efter valget, i den fredelige nordøstlige del af landet i et såkaldt Provincial Reconstruction Team under tysk kommando.Disse regional reconstruction team giver militær beskyttelse til nogle ganske få hjælpeprojekter. Konsekvensen er at neutralt hjælpearbejde i resten af landet bliver umuligt. Læger Uden Grænser fx prøvede at forblive neutrale og ikke lade sig beskytte af udenlandske tropper, men blev i begyndelsen af juni udsat for et terrorangreb, det værste angreb i organisationens historie, og valgte derefter at trække sig ud af Afghanistan indtil videre.

En national afghansk hær ville have langt bedre muligheder for at bekæmpe Taliban og al-Qaida end amerikanske specialstyrker fordi den ville have befolkningens støtte. Men afghanerne ser en politik der fører deres land i den modsatte retning. Den amerikanske hær har måttet indrømmet omfattende mishandling af afghanske fanger på Bagrambasen og andre af USAs 19 interneringscentre i Afghanistan. Lokale krigsherrer indespærrer folk på vegne af USA. Amerika holder hånden over militærstyret i Pakistan af strategiske grunde, og tillader det at fortsætte den ulykkelige destabilisering af Afghanistan igennem støtten til Taliban og al-Qaida. Pakistan ønsker af stratregiske grunde et svagt Afghanistan og derfor støtter de Taliban og andre kræfter der underminerer forsøget på at opbygge en levedygtig centralregering. Krigen mod terrorisme øger tydeligvis støtten til terrorisme. Krigen føres med midler som åbenbart ikke skal afslutte men forlænge krigen. "Krigen mod terrorisme"synes at være et mål i sig selv for visse kredse i Pentagon der ønsker at projicere USAs militære magt ud i hele Centralasien - og verden! Et fredeligt Afghanistan ville fjerne en vigtig begrundelse for den amerikanske militære opbygning i regionen. Derfor støtter USA på trods af de pæne ord kun halvhjertet Hamid Karzai i Kabul.

Hvordan kan den danske regering deltage med tropper i den NATO-ledede indsats i Afghanistan uden at forholde sig - offentligt - til den dobbelte og modsætningsfyldte dagsorden militæralliancens altdominerende medlem har for brugen af militær magt i Afghanistan? Fogh og hans ministre støtter vores atlantiske allieredes terrorkrig selvom den undergraver Kabulregeringens autoritet.Det er fint af vores regering går ind for demokrati og fred i Afghanistan, men hvad er det værd? Hvad er det vi giver afghanerne?