Kronikker

Klummer

Reportager

Anmeldelser og Debat

EUS KOMMISSIONSFORMAND

Tintrommen


(Information, 1. maj 2004)

Hvis EU også skal kunne træffe beslutninger om krig og fred, forudsætter det, at de europæiske beslutinger får mere demokratisk legitimitet end i dag. Første skridt er en direkte valgt EU-kommissionsformand

EU er blevet sammenlignet med en cykel: den vælter hvis den går i stå. For at holde cyklen igang bør EU indføre direkte al-europæisk valg af EU-kommissions formand. EU kan ikke blive ved med at udvide sig geografisk. Kun tre lande er endnu udenfor EU i Vesteuropa og syv lande på Balkan. Tyrkiet er den sidste store udvidelseskandidat. Dynamiken i EU-eksperimentet må derfor i de næste årtier komme fra udvikling i dybden. Uden direkte valg, dvs. al-europæiske valg hvor vælgere og kandidater møder hinanden på tværs af de nationale grænser, har jeg svært ved at se hvordan EU-samarbejdet kan overvinde sit nuværende demokratiske underskud.

EU har brug for et demokratisk gennembrud. Målet må være at give det europæiske niveau i EU demokratisk legitimitet. Når Indien kan have et demokratisk rum med en millard mennesker kan Europa selvfølgelig også have det med en halv milliard. Udfordringen er at etablere en demokratisk proces som går på tværs af de nationale grænser, og som ikke kvæles i fødslen af de nationale politikere.

Direkte valg af EU-kommisionens formand vil være det oplagte sted at begynde demokratiseringen. Udkastet til EU-forfatningen foreslår at kommissionsformanden vælges af Europaparlamentet. Det er bedre end det nuværende system, hvor der ikke er valg, men ikke godt nok fordi nationale valg stadig blokerer den direkte adgang til den europæiske politiske proces. Uden at formandens eller kommisionens opgaver i øvrigt ændres vil et ægte direkte valg af EU kommisionens formand vil være et gennembrud for den politiske integration i Europa. Det vil styrke kommisionen kraftigt overfor ministerrådet og være et stort skridt i retning af at skabe en fælles europæisk offentlighed. Det vil være revolutionerende at gennemføre en al-europæisk valgkamp hvor borgerne kan vælge mellem kandidater fra hele Europa og hvor kandidaterne må drage Europa rundt for at sikre sig deres stemmer. Kandidaterne skal selvfølgelig ikke stille op som nationale kandidater, men kan fx. støttes af de forskellige grupper i Europaparlamentet. Måske vil kandidater fra store lande have et forspring, men ikke nødvendigvis. Tværtimod kan man også forstille sig at en kandidat fra et mindre land lettere kan samle stemmer fra mange lande.

Nationalstaten skal ikke fjernes, men komplementeres af et større politisk fællesskab. Nationalstaten skal fortsat tilfredstille det manifeste behov for identitetspolitik, Pittelkow skal selvfølgelig have et sted at dyrke konstitutionel nationalisme. EU kan lære at det konstitutionelle monarki, som vi praktiserer det i Danmark. Dette system bevarer en royal familie uden magt som kan tilfredsstille et udbredt behov for dyrkelse af national identitet. På samme måde som grundloven bevarer kongedømmet bevarer EU-forfatningen nationerne men skaber samtidig en politiske magt der kan sætte sig ud over identitetspolitiken, Hvis EU skal kunne træffe beslutninger om krig og fred forudsætter det imidlertid at de europæiske beslutninger får mere demokratisk legitimitet end de har i dag. Det vil en kommisionsformand/kvinde have, valgt direkte af en befolkning på 450 millioner.

Dagen i dag 1 maj 2004 er en europæisk festdag. Vi fejrer genforeningen af Europa: den succesfulde afslutning på et halvt århundredes vanskelige politiske genopbygning. Uffe Elleman hejser sit Dannebrog og jeg vil bestemt følge hans eksempel - hvis jeg havde en flagstang. Europæisk fred gennem genforening har været det store mål som har holdt den europæiske cykel på hjulene. Vi er næsten fremme. EU som et europæisk fredsprojekt forekommer sikkert i havn fordi verdenskrige og kold krig er fortid. Men EUs betydning rækker videre. Europas enestående bidrag til fred i verden er selve eksperimentet med en ny form for stat som hverken er national eller imperial men peger ud over det tyvende århundredes farlige og blodige ide om uindskrænket national selvbestemmelse. Det er for at holde dette eksperiment kørende vi skal sætte et ambitiøst mål for europæisk demokrati. Første skridt er direkte valg af kommissionsformanden.